eigen-aardigheden

 
 

Wij zijn Paul en Quintine en zijn de gezinshuisouders van gezinshuis eigen-aardigheden. Niet enkel een leuke naam, want iedereen heeft immers recht op zijn of haar eigen-aardigheden. Wanneer iemand eigenaardig is, ligt daar meestal iets negatiefs aan ten grondslag. maar is dat ook zo? Wij zien eigenaardig als iets heel positiefs! Hoe ‘goed’ of ‘slecht‘ deze aardigheden ook zijn. Goed of fout bestaat namelijk daarin niet, wel of iets functioneel of juist niet functioneel is. Dat is ook wat wij uitdragen in ons gezinshuis. Je bent goed zoals je bent, authentiek, met ieder zijn eigen-aardigheid. Hier in ons gezinshuis kijken we hoe we de eigenaardigheden functioneel en tot authentieke en maatschappelijk sterke persoonlijkheden kunnen maken. Wij zijn dit project begonnen om zo een maatschappelijk steentje bij te dragen voor de jongeren in Nederland.


Wat is een gezinshuis?

Een gezinshuis is een vorm van residentiële (jeugd)zorg, omdat in een gezinshuis een professional werkt die een salaris of vergoeding voor arbeid ontvangt en omdat een jeugdige verblijft in een gezinssetting waar sprake is van 24-uurs zorg. Een gezinshuis is een woonvorm waarin door (een) gezinshuisouder(s) op professionele wijze vorm wordt gegeven aan verzorging, behandeling, opvoeding en begeleiding van een variërend aantal kinderen, die geplaatst en opgenomen worden in het eigen gezin van de gezinshuisouder(s). De gezinshuisouders staan open voor de eigen achtergrond en de problematiek van het kind en zij geven ruimte aan de loyaliteit van het kind naar zijn biologische ouders.

Er zijn in Nederland drie constructies waarin gezinshuizen opereren. Bij de eerste is er een zorgaanbieder die de gezinshuisouder(s) in dienst neemt d.m.v. een arbeidsovereenkomst. Daarnaast zijn er gezinshuizen in de vorm van franchise. De derde vorm betreft gezinshuizen die volledig zelfstandig opereren onafhankelijk van een zorgaanbieder of franchiseorganisatie.

Er is aan gezinshuisouders gevraagd wat zij zien als de essentie van opvang van kinderen in een gezinshuis. De drie meest essentiële kenmerken van een gezinshuis zijn volgens hen:

De mogelijkheid voor het kind om deel te nemen aan een normaal gezinsleven.

De continuïteit die het kind geboden wordt.

De geborgenheid en veiligheid die het gezinshuis biedt aan het kind.

welkom bij Gezinshuis eigen-aardigheden.

Wilt u nog meer informatie over gezinshuizen?

Klik dan op de onderstaande link.

http://www.inhuisplaatsen.nu/images/stories/docs/111031-factsheet_gezinshuis_def.pdf